esf.hr logo link stranice Europski socijalni fond - logo - link na stranice

 

NAZIV PROJEKTA I KODNI BROJ:

 • Zaželi-ostvari!, UP.02.1.1.169.0314

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Kroz projekt će 20 žena pripadnica ranjivih skupina s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljenih u evidenciju nezaposlenih HZZ-a biti zaposlene 6 mjeseci kako bi svojim radom i aktivnostima poboljšale kvalitetu života najmanje 120 korisnika usluga potpore i podrške (starije osobe, nemoćne osobe i/ili osobe sa invaliditetom) u svojoj lokalnoj zajednici kroz pružanje pomoći u dostavi namirnica, pomoći u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoći u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, brizi o higijeni, pomoći u socijalnoj integraciji, pomoći u posredovanju u ostvarivanju raznih prava te pružati podršku kroz razgovore i druženje te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će podršku za najmanje šest krajnjih korisnika, uz isporuku 6 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

NOSITELJ PROJEKTA:

 Dom za starije i nemoćne osobe Ilok

PARTNERI NA PROJEKTU:

 • Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ilok
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vukovar
 • Centar za socijalnu skrb Vukovar

CILJ PROJEKTA:

 • Smanjenje nezaposlenosti i rizika od siromaštva zapošljavanjem teže zapošljivih žena s nižom razinom obrazovanja pripadnica ranjivih skupina te poticanje socijalne uključenosti i povećanje kvalitete života starijih osoba odnosno osoba u dobi od 65 i više godina i/ili nemoćnih osoba kao krajnjih korisnika na području Grada Iloka.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 •  zaposleno 20 žena pripadnica ciljne skupine na vremenski period od 6 mjeseci
 • pružena redovita pomoć i podrška za 120 krajnjih korisnika
 • isporučeno 720 paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština
 • provedene promotivne aktivnosti – izrađen i podijeljen promotivni materijal (banner, promotivni letci, plakati, kemijske olovke, notesi) i radna odjeća za žene, održana radio emisija i emitirane radijske obavijesti, izrađena web stanica Gradskog društva Crvenog križa na kojoj će se objavljivati sve vijesti i informacije vezane za projekt i održana završna konferencija

CILJANA SKUPINA:

 • Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na žene koje su pripadnice ranjivih skupina odnosno žene starosti 50 godina ili više, žene sa invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice sa odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

 • 988.069,00 kuna

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

 • 988.069,00 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

 • 21. listopada 2022. do 21. lipnja 2023. godine (8 mjeseci)

 KONTAKT OSOBA:

 • Mihaela Rančki, voditeljica projekta
  Naselje Sofija 2, 32236 Ilok
  Kontakt telefon: +385 32 592 703
  e-mail: domilok.mihaela@gmail.com

UPRAVLJAČKO TIJELO:

 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite: www.strukturnifondovi.hr i http://www.esf.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Ilok.